Textil för kyrkorummet

Textilier för kyrkorummet utför jag specifikt för kyrkorummet. Vid besök i er kyrka diskuterar vi fram ett förslag till textilens färg, form och praktiska funktion. Därefter tar jag fram en skiss där ni som uppdragsgivare kan komma med förslag till ändring och förbättring. När skissarbetet är genomarbetat beräknas framställningskostnaden. Skissarvodet är ca 10 % av produktionskostnaden.

Ni som uppdragsgivare har huvudrollen som medskapare för hur textilen ska utformas, brukas och integreras i gudstjänsten.

Jag tar även emot beställning av enskilda föremål som stola för privatperson.

Hjälpmedel

Kontakta oss

Textilateljén Nåldynan
info@anna-karinbylund.se
Hamngatan 2 544 30 Hjo