Prislista 2021

Präst- och diakonkläder

Blus Fagertärn…………………..……3 150 kr

Blus Svart öken……………….……. 3 150 kr

Blus Tived…….………………………. 3 150 kr

Blus Älvarum………..………………. 3 150 kr

Blus Sommarblus Anna………….2 350 kr

Klänning Lilla Karin……..…..….….4 250 kr

Klänning Lisa………….………………4 250 kr

Klänning Syster………………………4 250 kr

Akvareller

Akvareller…………………………….500-1300 kr

Anpassningar

Handknypplad spets………………1 000 kr

Broderi…………………..……………….500 kr

I samtliga plagg är kostnaden för tyg, knappar mm inräknade.
Spetsen kostar 1 000 kr.
Broderi kostar 500 kr.

Textil för kyrkorummet

Vid besök i er kyrka diskuterar vi fram ett förslag till textilens färg, form och praktiska
funktion. Därefter tar jag fram en skiss där ni som uppdragsgivare är med och ger förslag till
ändring och förbättring. När skissarbetet är genomarbetat beräknas
framställningskostnaden. Skissarvodet är ca 10 % av produktionskostnaden.
Kontakta min gärna för prisexempel.

Konservera och reparera textil

Kan besöka er för en bedömning av textilens reparation- och tvättbehov. Hämtar och levererar. Kostnaden är 400 kr / tim + milersättning.
Kontakta mig gärna för prisexempel.

Övrigt

Expeditionsavgift…………………..100 kr

Porto………………………………………ca 75 kr

Moms tillkommer med 12 %

50% förskottsbetalning tillämpas på präst- och diakonkläder.